Sunday, 30 March 2014KERJA KURSUS INDIVIDU (20%)
REVIU ARTIKEL/JOURNAL
1.    Pilih satu artikel/jurnal mengikut tajuk/tema yang berkaitan dengan kursus TZ40103.
2.    Artikel/Jurnal yang dipilih hendaklah tidak melewati ‘usia’ 10 tahun – iaitu dari 2004 – 2014
3.    Penulisan reviu hendaklah bersifat kritis/kritikal dan mempamerkan tahap pemikiran dan kefahaman yang tinggi terhadap artikel yang dibaca.
4.    Penulisan reviu hendaklah merangkumi perkara- perkara berikut :
·         Tujuan kajian
·         Metodologi
·         Kesignifikan dapatan
·         Kesimpulan kajian
5.    Font : Arial : 12 , Spacing 1.5
6.   Penulisan artikel/jurnal ialah antara 1.5 – 2 muka surat. Penulisan yang melebihi 2 muka surat akan dipotong sebanyak 5 markah.
7.    Sertakan jurnal/artikel sebagai lampiran

1 comment:

  1. Terima kasih atas segala maklumat memudahkan kami dalam menjalankan tugasan.....Insyallah disiapkan Terima Kasih

    ReplyDelete